Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Άννα Μαρία (Νέο Ηράκλειο)

Ημερ. λήψης: 14/09/2013
Ημερ. λήψης: 19/02/2009
Ημερ. λήψης: 19/02/2009
Ημερ. λήψης: 19/02/2009
Πηγή: Bing maps
Δωδεκανήσου & Πλαπούτα, (πρώην Πατρ. Γρηγορίου). 
Θερινό. 1968 - 1985. Θέσεις 750. Γκρεμίστηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου