Κυριακή, 10 Ιουνίου 2012

Μαίρη (Άνω Ελευσίνα)

Τραπεζούντος 5, Θερινό.
Πίσω από το 3 δημ. σχολείο. Ξεκίνησε το 1962 ως το
1979. Θέσεις 1500. Ιδιοκτησία Βγενόπουλου.
Πηγή: βιβλίο Κώστα Λυκίδη, Δήμου Ελευσίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου