Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Φλερύ ή Σαβόια (Αμπελόκηποι)

Θερινό. Ξεκίνησε με την ονομασία ΣΑΒΟΙΑ
ως θερινό. Λειτούργησε από το 1935 - 1938.
Άλλαξε όνομα σε  ΦΛΕΡΥ και πάλι ως
θερινό που λειτούρηγσε από το 1939 - 1958.
Στο τέλος γκρεμίστηκε και έγινε το χειμερινό
ΑΘΗΝΑΙΟΝ. Χώρος με πολλά πεύκα. Το όνομα
του είναι από το όνομα του ιδιοκτήτη
Μανώλη Φλεριανού.
Πηγή φωτογραφίας από το βιβλίο "Αμπελόκηποι".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου